Kampania Rekrutcyjna

Zmiany na rynku pracy, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat spowodowały, że coraz więcej firm zaczęło intensyfikować swoje działania rekrutacyjne prowadzone w kanałach online.

Czy można zatrudnić zespół wartościowych pracowników tylko za pomocą mediów społecznościowych?
Można.
A w dodatku może się to okazać nie tylko skuteczną metodą, ale również korzystną finansowo, w porównaniu z wykorzystaniem tradycyjnych mediów, takich jak billboard czy reklama w radiu.