Skuteczne działanie w programie Employee Advocacy, to suma zaangażowania organizacji i pracownika. Przed wybraniem ambasadorów warto mocno się zastanowić. Z założenia powinna być to osoba zaangażowana w życie firmy, raczej w typie ekstrawertyka niż introwertyka i po prostu chętna do tego typu aktywności. 

Miłe złego początki? 

Po pierwszym „wow” – czyli windujących zasięgach i interakcjach, często przychodzi kryzys. Zadania związane z programem ambasadorskim przestają być miłą odmianą, a stają się jednym z wielu codziennych obowiązków. 

Jak ponownie zmotywować pracowników?  

Zacznij od rozmowy z ambasadorem, wysłuchaj jego opinii, zastanówcie się wspólnie jak wyjść z impasu. Przypomnij cele i wytycz kolejne kroki projektu.  

Pomyśl także nad systemem motywacyjno – nagrodowym. Chwal za osiągnięte wyniki i nagradzaj. Co może być taką nagrodą? Udział w branżowej konferencji lub po prostu premia.  Bądź jednak czujny. Z jednej strony zaangażowanie pracowników zawsze warto wspierać, z drugiej jednak, nagrody czy targety uwzględniające Employee Advocacy prowadzą do tego, że pracownicy zaczynają postrzegać to jako obowiązkowe zadanie, którego wykonanie będzie egzekwowane. 

Utrzymanie motywacji pracowników w programie Employee Advocacy to nie łatwe zadanie. Tym bardziej, że pierwsze wymierne efekty mogą pojawić się nawet dopiero po kilku miesiącach po starcie projektu. Pamiętaj jednak, że ich regularna aktywność jest niezbędna, aby osiągnąć zamierzony cel – większą sprzedaż i świadomość marki. 

Paulina Czyżewska – Social Media Specialist

Copyright 2018 SocialCube. Wdrożenie